Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

RapPl
Reposted fromfungi fungi viancms ncms
RapPl
Reposted fromkelu kelu viadidlirnik didlirnik
RapPl
4005 83c8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
RapPl
2419 3b95 500
Tylko krowa nie zmienia poglądów.
Reposted byPolinawiecejniezobaczysz
RapPl
7590 3f20 500
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 vianikotyna nikotyna

June 08 2015

RapPl
Reposted frompl pl
RapPl
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapiskor piskor
RapPl
6552 ca97
Reposted fromn-nudelsalat n-nudelsalat viapiskor piskor
RapPl
7187 8f91 500
<yep>
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps viaczinok czinok

June 07 2015

RapPl
Reposted frombronies bronies
RapPl
3221 86be
Reposted fromseverine severine
RapPl
Reposted fromtotal1ty total1ty viazorax zorax
RapPl
2894 0017
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux

June 06 2015

RapPl

June 04 2015

RapPl
7928 5406 500
:^)
RapPl
7824 85e4 500
Polskie Boże Ciało na jednym zdjęciu

Prosiłbym o repost na PL, bóg zapłać.
Reposted bybiauekrudagorzka
RapPl
4011 9d9f 500
Kilka lat temu nie spodziewałem się, że jazdy po żydach mogą mieć racjonalne powody.
Reposted byplmichalkoziolkolektywcongrevev3bsozelkowypotwormiqeljalokim0sruu
RapPl
8682 237c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl

June 02 2015

RapPl
0837 08d3 500
W sowieckiej Rosji to człowiek tresuje kota!
Reposted bybisia bisia
RapPl
Ale jak to :/ Przecież geje pod rządami Dudy mieli być rozstrzeliwani na ulicach, tymczasem mówi, że geje to ludzie.

No do chuja, nie na takiego prezydenta oddałem głos :////
Reposted frompl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl